Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie obowiązki nakłada nowa ustawa IRZ na posiadaczy koni?

Kamila Dłużewicz
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Jakie obowiązki nakłada nowa ustawa IRZ na posiadaczy koni?
Hodowla Zwierząt Konie
Data publikacji 20.03.2023r.

Wprowadzona na początku roku Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nakłada nowe obowiązki na posiadaczy dotychczas nieewidencjonowanych koni. Przypominamy w punktach najważniejsze wymogi, które muszą być spełnione przez posiadaczy zwierząt koniowatych.

Jakie nowe obowiązki nakłada ustawa IRZ na posiadaczy koniowatych?

Zgodnie z nową Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt od początku bieżącego roku wszyscy posiadacze koni oraz innych zwierząt koniowatych tj. zebra, osioł, osmomuł, które dotychczas nie podlegały ewidencji ARiMR, będą zobowiązani:

 • wystąpić o nadanie statusu producenta,
 • zarejestrować siedzibę stada koniowatych,
 • zgłosić zwierzęta w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Obecnie prowadzeniem centralnej bazy danych koniowatych będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ustawą prowadzi jedną bazę dla bydła, świń, kóz, owiec, wielbłądowatych, jeleniowatych i koniowatych. Dotychczas centralna baza danych koniowatych, do której dostęp posiada Inspekcja Weterynaryjna, prowadzona była przez Polski Związek Hodowców Koni.

r e k l a m a

Kim jest właściciel konia, a kim jest posiadacz?

Ustawa wprowadza dwie istotne definicje, rozróżniające właścicieli koni od ich posiadaczy. 

Właściciel koniowatego - oznacza osobę fizyczną lub prawną /lub osoby fizyczne lub prawne posiadające/ posiadającą prawo własności do zwierzęcia koniowatego. Zalecane jest, aby właściciel (jeżeli nie jest jednocześnie posiadaczem siedziby stada) uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny producenta. Dzięki temu otrzyma dostęp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgląd do danych swoich koniowatych.

Posiadacz koniowatego - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (nie dotyczy lekarzy weterynarii). Jego obowiązkiem jest uzyskanie w ARiMR numeru identyfikacyjnego/ numeru producenta EP i zgłoszenie siedziby stada, czyli miejsca (adres), w którym przebywają koniowate. Posiadaczem jest np. właściciel stajni, ośrodka jeździeckiego, stadniny. Posiadacz nie musi być właścicielem koniowatych.

Obowiązki posiadaczy koniowatych: najważniejsze terminy

 • W przypadku rejestracji siedziby stada i wystąpienie o nadanie numeru stada, należy wystąpić o jego nadanie nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego koniowatego do siedziby. W przypadku posiadaczy, którzy utrzymywani koniowate przed wejściem ustawy w życie - mają na to czas do 6 kwietnia 2023 r.

  r e k l a m a

 • Do 6 kwietnia posiadacze koni mają rownież czas na zgłoszenie koniowatych do rejestru ARiMR i przypisanie zwierząt do siedziby stada.

 • Zgłoszenie urodzenia koniowatego należy zgłosić w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia (90 dni), a wydanie dokumentu identyfikacyjnego nastąpi wtedy do 12 miesiąca życia. Fakt urodzenia zwierzęcia należy przekazać ARiMR lub związkowi hodowców koni, który następnie przekaże zgłoszenie do Agencji. Zgłoszenie urodzenia zwierzęcia powinno być dokonane przez właściciela, który może fakt ten przekazać albo w formie elektronicznej, albo papierowej do ARiMR lub w formie papierowej do związku hodowców koni. Posiadacz może zgłosić urodzenie koniowatego do ARiMR w formie elektronicznej tylko w porozumieniu z właścicielem. 

 • Zgłoszenie zmiany właściciela należy dokonać w przeciągu 7 dni od dokonanej zmiany i należy je kierować do związku hodowców koni. 

 • W terminie 7 dni od zdarzenia należy poinformować ARiMR/związek hodowców koni o padnięciu, zabiciu lub uboju koniowatego. Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub posiadacz w porozumieniu z właścicielem. 

 • Wniosek o wydanie duplikatu, zastępczego lub nowego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego również należy złożyć w przeciągu 7 dni od utraty lub uszkodzenia wcześniejszego dokumentu. Wniosek należy kierować do ARiMR w formie elektronicznej lub papierowej. 

Kiedy zgłosić przemieszczanie zwierząt koniowatych?

Zgłoszenia dotyczącego przemieszczenia zwierzęcia koniowatego należy dokonać, jeżeli zwierzę zmienia miejsca stacjonowania na okres powyżej 30 dni. W przypadku każdego zwierzęcia koniowatego utrzymywanego w zakładzie przez okres przekraczający 30 dni rejestruje się niepowtarzalny kod; jednak z wyłączeniem poniższych przypadków:

 • w przypadku koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nieprzekraczający 90 dni;
 • w przypadku samców koniowatych do celów hodowli utrzymywanych w sezonie rozpłodowym;
 • w przypadku samic koniowatych do celów hodowli utrzymywanych przez okres nieprzekraczający 90 dni.
Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Pexels

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: ile paliwa można zaoszczędzić z… powietrza?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a