Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy matka czworga dzieci nie musi płacić podatku dochodowego?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy matka czworga dzieci nie musi płacić podatku dochodowego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.04.2023r.

Prowadzę gospodarstwo rolne, a żona pracuje w firmie prywatnej. Mamy troje dzieci, a za kilka miesięcy żona urodzi kolejne dziecko. Czy to prawda, że mając czworo dzieci, żona nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych?

Kiedy podatnik zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Według art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Natomiast w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Chodzi o dochody osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

r e k l a m a

Jakie są obowiązki podatnika zwolnionego z podatku od osób fizycznych?

Podatnik jest obowiązany na żądanie organów podatkowych przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
​fot.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a