Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla pszczelarzy 2023: tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje dla pszczelarzy 2023: tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 03.04.2023r.

W poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. wystartowała kolejna edycja programu dla pszczelarzy, która obejmuje wsparcie w ramach 3 interwencji pszczelarskich. Nabór wniosków będzie trwał do 18 kwietnia 2023 r.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Przez najbliższe dwa tygodnie w ARIMR poprzez platformę PUE (wyłącznie) będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla pszczelarstwa w trzech grupach:

 • inwestycje;
 • wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Szczegóły na temat wsparcia można przeczytać w artykule: Ruszają dotacje dla pszczelarzy. Na co i ile będzie pieniędzy?

r e k l a m a

Dla kogo wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych?

 • Dotacja jest przeznaczona dla pszczelarzy, producentów produktów pszczelich i organizacji pszczelarskich występujących o pomoc w imieniu hodowców.
 • Refundacji podlegać będzie do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (np. miodarek, uli i ich elementów).
 • Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł.;
 • Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Dla kogo wsparcie na walkę z warrozą za pomocą produktów leczniczych?

 • Dotacja przysługuje wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierające substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej.
 • Zwrotowi podlega d 90 proc. kosztów netto ich zakupu.
 • Jest to pomoc na zasadzie refundacji udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.

r e k l a m a

Dla kogo pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół?

 • Dotacja jest przeznaczona dla organizacji pszczelarskich i obejmuje m.in. zakup:
  1. matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
  2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  3. odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.
 • Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto i kwota ta nie może rocznie na 1 beneficjenta przekroczyć 10 000 zł.
 • Wydatki na ten cel powinny być udokumentowane i obejmują wydatki bezpośrednio związane z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Zaświadczenie o zdrowotności rodzin pszczelich

Agencja ponadto informuje, że producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, chcący uczestniczyć w realizacji interwencji „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół", zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02 - 822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich.

Aktualizowana na bieżąco lista producentów, dokonywane zakupy, u których będą podlegały refundacji w danym roku pszczelarskim, jest dostępna pod adresem: Rok pszczelarski 2023.

Dodatkowo w dniu 23.03.2023 r. ARIMR zorganizowała dla organizacji branżowych szkolenie, którego celem było ułatwienie skorzystanie z tego typu pomocy. W szkoleniu wzięło udział ok. 180 osób – blisko 60 stacjonarnie, a reszta zdalnie. Uczestników poinstruowano wówczas, jak logować się do Platformy Usług Elektronicznych, za pośrednictwem której składane będą wnioski o przyznanie pomocy.


Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
na podstawie ARIMR
fot. pixabay

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a