Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Gospodarstwo agroturystyczne w mieście ma mniej przywilejów podatkowych niż to na wsi

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Gospodarstwo agroturystyczne w mieście ma mniej przywilejów podatkowych niż to na wsi
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.04.2023r.

Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne do pięciu pokoi przy gospodarstwie rolnym. Moja miejscowość obecnie zmienia status na miasto. Czy zmieni to coś w mojej działalności?

Co dla prowadzących agroturystykę oznacza wciągnięcie w struktury miejskie?

Zmiana statusu miejscowości będzie oznaczać dla Pana utratę zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust.  1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach spełniających warunki uznania za budynki mieszkalne,
  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, muszą być położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
  • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć pięciu we wszystkich stanowiących przedmiot najmu budynkach, w jednym gospodarstwie rolnym.

r e k l a m a

Czy gospodarstwo rolne musi znajdować się na terenach wiejskich?

Jeżeli miejscowość, na terenie której leży Pana gospodarstwo, gdzie prowadzona jest działalność agroturystyczna, uzyska prawa miejskie, jeden z powyższych warunków zwolnienia z podatku nie będzie spełniony. Gospodarstwo rolne musi bowiem znajdować się na wsi, a nie w granicach administracyjnych miast.

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 19 lutego 2008 r. (sygn. akt: I SA/Lu 30/08), zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały objęte dochody z wynajmu pokoi znajdujących się w budynkach innych niż mieszkalne. Zwolnienie nie przysługuje również wówczas, gdy budynek mieszkalny nie jest położony na terenie gospodarstwa rolnego, a także gdy budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a