Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Raport KE: Import zboża z Ukrainy do UE będzie wysoki

Justyna Czupryniak
Kategoria: Rynki rolne
Raport KE: Import zboża z Ukrainy do UE będzie wysoki
Rynki rolne
Data publikacji 31.03.2023r.

Komisja Europejska opublikowała raport perspektyw dotyczący sytuacji na rynku zbóż w Unii Europejskiej, z którego wynika, że import zbóż z Ukrainy nie ulegnie zmniejszeniu. Jak wygląda sytuacja w eksporcie i uprawach?

Czy niskie spożycie mięsa wpłynie na produkcję zbóż?

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów KE wynika, że produkcja zbóż konsumpcyjnych w sezonie 2022/2023 wyniesie 265,6 mln t, co oznacza spadek o 6,9% w porównaniu do ostatnich 5 lat. Powodem obniżki jest susza, która dotknęła szczególnie uprawy kukurydzy, które wyniosły 24,3% mniej niż średnia z 5 lat. Prognozowane jest również zwiększenie spożycia żywności o 0.8% rok do roku. KE zakłada również, że słabe zbiory w połączeniu z wysokimi cenami zbóż z początku sezonu i przewidywanym spadkiem produkcji mięsa zmniejszą wykorzystanie ziarna na paszę o 2,9%, co przełoży się na wzrost zapasów końcowych zbóż o 2,4% r./r.

r e k l a m a

Import zboża do UE będzie wysoki

Natomiast zwiększeniu ulegnie import zboża do UE. Prognozowany wzrost wynosi 44%, co jest spowodowane napływem zboża z Ukrainy, który w porównaniu do ostatnich 5 lat zwiększy się do 35 mln t. Z powodu zwiększonej dostępności pszenicy miękkiej możliwy jest również wzrost eksportu zbóż, który zdaniem ekspertów pozostanie silny ok. 4,7% powyżej średniej z 5 lat.

Doskonałe plony rzepaku

Produkcja nasion oleisty w UE w latach 2022-23 ma wynieść 31,3 mln t, co oznacza wzrost o 5,2% powyżej średniej z 5 lat. Mają na to wpływ doskonałe zbiory rzepaku, które wyniosły 13,6% więcej, dzięki czemu został wyeliminowany spadek zbiorów słonecznika, niskich z powodu suszy.

r e k l a m a

Niższa produkcja zbóż w UE potwierdzona

Czynnikiem, który wpłynął na spadek produkcji zbóż w UE, była sucha i gorąca pogoda. Ogólny wskaźnik produkcji spadł o 9,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast wskaźnik rentowności był niższy o 7,4%, a powierzchni o zmniejszył się o 2%.

Niskie plony ziarna w UE

Sytuacja plonów była proporcjonalna do wszystkich upraw. Wskaźniki pozostały stabilne dla jęczmienia. Odnotowano niższe plony:

 • kukurydzy o – 25,7%,
 • pszenicy miękkiej o – 2,7%.

Jaki będzie eksport zbóż do UE?

Najprawdopodobniej eksport zbóż do UE ulegnie zmniejszeniu o 7,7% przy 44,2 mln t. Możliwy jest również wzrost eksportu pszenicy, który może zwiększyć się o 9,4%, czyli do 32 mln t.

Import zbóż do UE ulegnie zwiększeniu

Najprawdopodobniej import zbóż do UE ulegnie wzrostowi o 57%, na co będą miały wpływ transporty ziarna z Ukrainy, które doprowadziły do nadpodaży, zmniejszenia cen skupu i nasycenia łańcuchów logistycznych w niektórych regionach UE takich jak Polska, Bułgaria i Rumunia, podczas gdy w innych państwach doszło do uregulowania niedoborów wynikających z trudnych warunków klimatycznych ingerujących w uprawy.

Eksport zbóż w UE w latach 2023/2024 będzie wzrastał

W sezonie 2023/2024 oczekiwane jest zwiększenie powierzchni upraw siewu zbóż ozimych. Prognozuje się, że poszczególne powierzchnie upraw wyniosą:

 • pszenicy ozimej 20,8 mln ha,
 • jęczmienia ozimego 5,0 mln ha (wzrost o 1,5%),
 • żyta (wzrost o 4,6%),
 • pszenicy durum 2,1 mln ha (spadek o 2,5%),
 • pszenżyta 2,5 mln ha (spadek o 2,5%),
 • kukurydzy 8,5 mln ha (spadek o 4%).

Całkowita produkcja zbóż w latach 2023/2024 może wynieść 287,9 mln t.

Jaki będzie poziom produkcji w sezonie 2023/2024?

Poziom produkcji w sezonie 2023/2024 może być następujący:

 • pszenicy miękkiej na poziomie 130,9 mln t,
 • jęczmienia 54,2 mln t,
 • kukurydzy 65,0 mln t.

Ceny zbóż w sezonie 2023/2024 mają ulec stabilizacji. Zapotrzebowanie na paszę wyniesie 156,5 mln t, a popyt na żywność 59,6 mln t, co jest wynikiem wzrostu liczby ludności w UE.

Wzrost eksportu przy wyższej produkcji zboża

Możliwy jest również wzrost eksportu o 8%, czyli do 48 mln t. Przewidywany jest również spadek import z UE o 25% do poziomu 26 mln t.

oprac. Justyna Czupryniak
źródło: agriculture.ec.europa.eu

Widziałeś już nasze video "Ochrona liścia flagowego. Kiedy i czym wykonać zabieg T2 w pszenicy?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a